שם לטיניAlbizia Lebbeck Siris
שם בעבריתאלביציה צהובה
פריחהיפן , צהוב קיץ
מקור
הערותעמיד נשיר גבוה רפואה עממית
צורת חייםעצים
שם משפחה בלטיניתMimosoideae
שם משפחהמימוסיים
אודותהדף בכתיבה
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

 

Pin It