חיפוש באתר

January 2019
 • Monday 07 January 2019 01:30pm - 04:30pm
  עמי אדריכלות נוף רופין by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Tuesday 15 January 2019 07:00am - 10:00am
  נורית שוליק סיור כיתה י 6 תלמידים השפעת צומח על המרחב, מפות תצלומי אוומר, יום סיור גיאורפי לשלולית. תצלומי אויר מפות וסיפורים. להכין מפה של האזור, לעשות תחנטת עם משימות, משימות 6פריטים במרחב by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Wednesday 16 January 2019 04:00pm - 06:00pm
  חדר הרצאות- ועדת שימור של המועצה באחריות אילן למדני by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Friday 18 January 2019 07:00am - 10:00am
  גן תלתן בית יצחק הילה סיור לגן בית יצחק 0524419446 נעמה דולב naamasegev27@gmail.com by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Friday 18 January 2019 07:30am - 11:30am
  שנה במתנה- טל קלאר באחריות שרית by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Sunday 20 January 2019 06:00am - 10:30am
  בית ספר בן גוריון רופין by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Monday 21 January 2019
  ט"ו בשבט תאריך עברי by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Thursday 24 January 2019 07:00am - 11:30am
  ביקור רמות ים שכבת ח' מחשבת ישראל , 4 כיתות, 2 כיתות בכל סבב 100 תלמידים באחריות רז by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Sunday 27 January 2019 10:00am - 01:00pm
  שירי מחלקת רווחה מועצה בתיאום עם אילן by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

 • Monday 28 January 2019 07:00am - 01:00pm
  השומר החדש נעה by This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT