הדפסה

מבוסס על מידע פריחות משנים קודמות בחוות הנוי

 

strelitzia reginae 

distictis buccinitoriaoct

aloe marlothi

arbutus unedo