לבן אביב     עצים Mimosaceae שיטיים

שנת נטיעה בחוות הנוי 1985

Fern Of The Desert

 עץ בינוני , חסכן במים בעל פריחה לבנה באביב ותחילת הקיץ , צמיחה איטית . הפירות בצורת תרמיל

  • lysiloma-thornberi-04-2014
  • lysiloma-thornberi-04-2018
  • lysiloma-thornberi-09-2014
  • lysiloma-thornberi-a
  • lysiloma-thornberi

Simple Image Gallery Extended

Pin It