{phocagallery view=category|categoryid=3|imageid=597|float=left}

loganiaceae לוגניים

שיח זקוף , תפרחות לבנות בחורף וריח עדין

שיח זה יותר קטן מהבודלייה המדגסקרית הידועה בפריחתה הצהובה בעלת ריח הדבש והפורחת מסוף החורף.

הבודלייה האסייתית היא שיח זקוף , התפרחות הלבנות מופיעות בקצה הגידול , וריחה עדין ונעים מאוד , דומה לריח פריחת השסק. העלים לבידיים והצמח רגיש לעודף מים או אדמה בלתי מנוקזת.

הריבוי על ידי ייחורים עציים ועציים למחצה

רות בנימין , פברואר בחוות הנוי , גן ונוף 1960

 

Pin It