There are no images in the gallery.

משפחת סבונניים Sapindaceae

נקרא גם אדר מונפליי על שם אוניברסיטת מונפליה בצרפת, שמדעניה חוקרים את הצמחיה הים תיכונית אדר הוא סוג של עצים, כולל 115 מינים, רובם גדלים באזורים ...

 

Pin It