1 מנגו מקולף
1 תפוז
1 גזר חתוך קטן
2 כוסות קייל
כוס חלב קוקוס

Calories: 356 | Protein: 10g | Carbs: 74g | Fiber: 11.2g | Calcium: 32% | Iron: 3.7mg | Vitamin A: 1393% RDA | Vitamin C: 450% RDA

Pin It