עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות 
הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

" צ מ ח י - כ י ס ו י יי הוא מונח גנני שימושי לצמחים רב שנתיים , נמוכים בעיקר, עשביים ומעוצים, שמשתמשים . לצורך כיסוי שטח בגן. באים בחשבון למטרה זו צמחים ,בעלי גידול צמוד לקרקע, צמחים שרועים, או בני־שיח נמוכים בעלי התפשטות אופקית. הדרישה העיקרית מצמחייה מעין זו היא לעלווה רעננה וקישוטית במשך כל השנה, וזאת גם בתנאים קשים, מבחינת קרקע, השקייה ואקלים. רצוי לבחור לתפקיד זה רק צמחים כאלה, אשר יסתפקו בטיפול מינימלי.
אם הצמח עונה בחיוב על דרישות אלו, הרי שלפריחה ערך משני – למרות שזו תכונה נוספת, רצויה וחיובית. מוטב צמח ירוק ורענן ב מ ש ך כ ל ה שנה, מ א ש ר צמח בעל פרי ח ה מ ר ש י מ ה לזמן קצר - אך בעל עלווה דלילה או בלתי אחידה בתקופות אחרות של השנה.
כמובן, שיש הבדלים בדרישותינו לצמחי כיסוי, לפי התפקידים השונים שהם ממלאים בגן - אך תמיד רצוי להימנע משימוש בצמחים הדורשים גיזומים תכופים, הן לשם צימצום התפשטותם והן לשם סילוק פרחים נבולים.
באופן כללי אפשר לציין כי רוב התכונות המבוקשות מצמחי מסלעה הן גם הרצויות לגבי צמחי-כיסוי. ההבדל הבולט בין צמחי כיסוי וצמחי מסלעה הוא בעיקר בכך, שלמסלעה בוחרים בעיקר בצמחים שלא מתפשטים יתר על המידה – ואילו לשם כיסוי שטח אנו דווקא מעוניינים במירב התפשטות שלהם.
מכאן יובן, כי חלק גדול מהצמחים המתוארים במדור המסלעה הם גם מתאימים כצמחי כיסוי.

הטיפול
לא די להתרשם באופן חיובי מצורה נאותה ומידת התפש ות של צמח מסויים למטרת כיסוי – אלא יש לברר היטב הראש, מה הטיפול הדרוש במשך זמן גידולו. כאמור, צמח הזקוק לגיזומים, תוספת זיבול, או דילול לעתים קרובות, הוא פסול בתור צמח-כיסוי. הטיפול המינימלי ההכרחי יכול להתבטא בגיזום קל מדי שנה או, מה שרצוי יותר, לעתים יותר רחוקות.
כאן נודעת חשיבות רבה לבירור מירווחי השתילה, שכן שתילה צפופה מדי תביא אחריה את הצורך בדילול, או לניוון הצמיחה, יותר מאוחר, בגלל צפיפות־יתר. לעומת זאת, מרחק גדול מדי בין השתילים יעודד צמיחת עשבים שוטים שישבשו את השטחים הריקים, ויהיה צורך בדריכה לא רצויה בתוך השטח לשם עישוב. המירווח הנכון הוא זה שיאפשר לצמחים להגיע לכיסוי מלא של השטח בשנה השנייה, בערך.
הדבר השני, החשוב, שיש לזכור ולברר מראש, הוא יחס הצמח למידת האור (שמש - צל חלקי). כמו כל צמחייה אחרת, יסבלו צמחי-הכיסוי בצל, אם הם זקוקים לאור מלא - ולהיפך.


התפקידים


צמחי-הכיסוי יכולים למלא תפקידים שונים :


1. כיסוי צ מ ח י - ק י ש ו ט י – בעיקר בחלקות שהן ריקות באופן זמני, כמו למשל שטח גנני שטרם תוכנן סופית, ומעוניינים לא להשאירו ריק. למטרה זו מתאימים בעיקר צמחי כיסוי פורחים, ממינים שמתפשטים מהר, ולא קשה לעוקרם אחרי כמה שנים.
נוסף לזה יש ערך רב לצמחי-כיסוי בתוך חלקה שתולה במירווחים גדולים, שעדיין נראית יריקה", למשל: בין עצים צעירים, כמו כן אנו מקבלים מצמחי-הכיסוי כתמי צבע (או ירק) ב"מדרגה" הקדמית, לפני צמחים יותר גבוהים ברקע, או שהם עשויים לשמש כגובל, במידה שהדבר נחוץ בגן.
למעשה, תפקיד זה יכולים למלא בחלקם גם הרב־שנתיים
(ראה מדור רב- שנתיים). 

2. כיסוי שטחים לשם הכנעת עשבים שוטים - גם כאן אפשר לראות את השתילה כזמנית, ומתאימים לשם זה צמחים חזקים ביותר, בלא שימת לב לפריחה, אלא בעיקר להתפשטות מהירה וכיסוי צפוף ככל האפשר.
כידוע, לא יוכל לגדול כל עשב רע, אפילו החזק ביותר, מתחת לכיסוי של צמחייה צפופה.

.3 מניעת סחף קרקע ב מידרונים - למטרה זו בוחרים צמחים כאלה, אשר משתרשים לכל אורך צמיחתם, הן אם הענפים צמודים לקרקע, והן אם הענפים שמוטים ומשתרשים בחלקיהם. צמחים שענפיהם אמנם שרועים, אך אינם משתרשים, אינם מונעים סחף.

4.שתילה בין אבני המסלעה.
5. שתילה בין אבני-קפיצה בשביל, במירווחים שבין אריחי שטח מידרך בגן, או בין אבנים בקירות תמך.

6.לכיסוי מקלטים או לצורכי הסוואה אחרים . כאן אפשר להשתמש בצמחים בעלי גבהים שונים בעיקר שצמיחתם לא תהיה אחידה מדי, כדי שלא תבליט את האתר שמעוניינים להסתיר.
ניתן למיין את צמחי הכיסוי לקבוצות שונות ולפי קריטריונים שונים.
להלן נפקוד את הצמחים :
א. לפי יחסם לאור (צמחים לשמש מלאה, צמחים לצל).

ב. לפי גובהם (צמחי־מישטח, צמחים נמוכים ובני-שיח).


צמחים רבים הנחשבים כצמחי כיסוי, שכבר מצאו את תיאורם במדורים אחרים של הספר - יובאו להלן רק ע'יי איזכורם. הערה : א. אשר לנמוכים - גבוהים: בשטח המקבל טיפול
פחות אינטנסיבי – יהיו הצמחים יותר נמוכים.
ב. צמחים הרגישים לצימצום במים או לשמש חזקה - כדאי לשתול בחצי צל.

צמחים לכיסוי שטח בשמש נמוכים עד 40 - 30 ס"מ
ראה מדור:
אגרטון מקסיקני - צמחי צל
אזוביון רפואי - מסלעה, ריחניים
אוזן־הדוב בת־הכלאיים - מסלעה
אותונית צהובה - מסלעה
אספרג ספרנגר - ראה להלן
ארכובית מקורקפת - מסלעה
ארקטותיקה ציפורני החתול - מסלעה
ביצן רחב-עלים - מגווני־עלים
גיפסנית זוחלת - מסלעה
גזניה אשונה - ראה להלן
ודלית הביצות - ראה להלן
ויטריניה אוסטרלית - מסלעה
ורבנת הכלאיים - מסלעה
ליפיה זוחלת - ראה להלן
לנטנה לילכית - מסלעה
לענה ננסית - ריחניים, מסלעה
מיופורון קטן-עלים - מסלעה
נציץ ורוד - מסלעה
סנטולינה ננסית - מסלעה, חוף הים, ריחניים

  

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio