Нүүр хуудас / Syncarpia glomulifera סינקרפיה ערנית 1