Нүүр хуудас / Gmelina philipenais גמלינה פיליפינית 1